Smíšené rastrové dutinkové lišty pro přenos energie a signálu

Pro aplikace s integrovaným napájením a přenosem signálů nyní Fischer Elektronik nabízí smíšené rastrové lišty v roztečích 2,54 / 5,08 mm a 2,00 / 5,08 mm. Jmenovité proudy výkonových kontaktů jsou maximálně 8,2 A. Pro signální kontakty jsou možné jmenovité proudy 3A (RM 2,54) a 2,5 A (RM 2,00).

Smíšené rozvodné lišty s roztečí 2,54 / 5,08 mm jsou k dispozici jako verze THT pod názvem “BL 22 SHK …” a jako varianta SMD “BL 23 SHK … SMD …”. Pro smíšené rozvodné lišty s rozměrem sítě 2,00 / 5,08 mm je k dispozici rovné provedení THT “BLY 10 SHK …”.

Jako upřednostňované číslo pólu jsou k dispozici zásuvkové lišty se smíšeným rastrem v obou rozměrech mřížky s 12 signálními kontakty a 2 vysokonapěťovými kontakty na pozlaceném kontaktním povrchu.


Kontaktujte nás, pro další informace a dotazy jsou vám k dispozici odborníci firmy Fischer Elektronik: www.fischerelektronik.cz